Saturday, April 2, 2011

اطلاعيه جديد جنبش مقاومت جندالله ، ايران به دخالتهاي مجرمانه خود در كشورهاي عربي پايان دهد

بسم الله الرحمن الرحيم
بدينوسيله جنبش مقاومت جندالله دخالتهاي بيشرمانه و مجرمانه رژيم ولايت جهل و شرك و رفض در كشورهاي اسلامي و عربي و بويژه در كشور اسلامي همسايه بحرين را به شدت محكوم مي نمايد.
رژيم جهل و جنايت ولايت فقيه طي روزهاي گذشته با فعال كردن جوخه هاي وحشي ترور خود كه توسط حزب الشيطان لبنان آموزش ديده اند مي خواست تا يك كشور اسلامي ديگر را جولانگاه خود كرده و جناياتي  كه عليه مردم ايران مرتكب شده است را آنجا تكرار نمايد كه  الحمدلله در اين توطئه توفيقي نيافت و الان با براه انداختن تبليغاتي دروغين سعي در تهييج مزدوران خود در منطقه خليج دارد كه اين امر هوشياري رهبران عرب را مي طلبد تا با درايت در برابر استعمارگري رژيم رافضي ايران بايستند.
جنبش مقاومت جندالله كه امروز مقتدرترين جنبش اهلسنت در ايران مي باشد به مزدوران رژيم هشدار مي دهد كه در صورت تداوم دخالتها در كشورهاي اسلامي و عربي  موج لشكر استشهادي  تهران را به لرزه درخواهد آورد و جنبش آمادگي خود  براي پذيرائي تمامي استشهاديون عليه رژيم ايران را از تمامي كشورهاي اسلامي و عربي اعلام مي دارد.
جنبش مقاومت جندالله اعلام مي دارد كه با تمام توان در برابر تهاجمات رژيم تهران عليه مردم اهلسنت در ايران و خارج از ايران خواهد ايستاد و از هيچ تلاشي براي شكست و سرنگوني رژيم جهل و جور ولايت سفيه دريغ نخواهد كرد.
جنبش مقاومت جندالله از تمامي مسلمانان جهان و بويژه همسايگان عرب مي خواهد كه در اين نبرد جنبش مقاومت را همراهي نموده و در جنگ بر عليه بزرگترين شيطان زمان و دجال وقت خامنه اي شريك شوند و بدانند كه برادران مجاهد در جنبش جندالله تا آخرين قطره خون در برابر تجاوزات و تعدي هاي رژيم تهران خواهند ايستاد.
جنبش مقاومت جندالله رژيم ايران را بزرگترين خطر براي كشورهاي اسلامي و  جهان اسلام مي داند كه اين رژيم پليد سعي مي كند با استخدام مزدوران شيعه در سراسر جهان اسلام جنگ هاي داخلي ايجاد نموده و كشورهاي اسلامي را پاره پاره نمايد و به اهداف شوم خود از جمله استيلا بر حرمين شريفين (صانهما الله من شر الروافض) دست يابد و بايد همه مسلمانان جهان با اتحاد و يكپارچگي در برابر اين رژيم مكار و حيله گر و جنايت كار بايستند و مجاهداني  كه در حال جنگ با اين رژيم هستند را  ياري دهند.
جنبش مقاومت جندالله ايران

Saturday, January 22, 2011

اطلاعيه جنبش مقاومت پيرامون فتنه انگيزيهاي رژيم جهل و جور در تايباد خراسان

بسم الله الرحمن الرحيم
بدينوسيله جنبش مقاومت مردمي ايران (جندالله ) فتنه انگيزيها و تجاوزات رژيم جهل و جور ولايت سفيه را عليه مردم اهلسنت تايباد خراسان به شدت محكوم نموده و حمايت و پشتيباني كامل خود را از علماي اهلسنت تايباد و از مردم مسلمان اين خطه اعلام مي نمايد.

همچنين جنبش مقاومت خطاب به جوانان غيور خراسان زمين از آنان مي خواهد كه به صفوف مبارزان جنبش پيوسته و جنبش آمادگي كامل خود را براي آموزش جوانان اهلسنت ايران اعلام مي نمايد و همچنين در تمامي نقاط ايران جواناني را كه بخواهند عليه رژيم قيام نمايند از نظر نظامي و لجيستيكي حمايت و پشتيباني مي كند.
حقيقتا خراسان زجر ديده است و مردمش ستمديده و مظلومند كه شاهد زوال خود درسرزمين خود هستند و اگر قيام نكنند و همچنان به خواب غفلت ادامه دهند خيلي زودتر زوال و نابودي دين و مذهب خود را خواهند ديد و تنها راهي كه مي تواند حافظ فرهنگ و دين مردمان اين سرزمين و ديگر سرزمينها باشد جهاد و قتال با دشمنان متجاوز و ظالم و ستمگر مي باشد.
جنبش مقاومت خود را جزئي از جامعه اهلسنت ايران مي داند و باري ديگر حمايت كامل خود را از مردم مظلوم و ستمديده اهلسنت خراسان اعلام مي دارد و به تعدي ها و تجاوزهاي رژيم جنايت پيشه ولايت سفيه پاسخ خواهد داد و به رژيم هشدار مي دهد كه دس از ظلم و جنايت و تعرض به مذهب مردم بردارد در غير اين صورت عملياتهاي جنبش اهداف نظام در خراسان را در بر خواهد گرفت.
جنبش مقاومت مردمي ايران (جندالله)Friday, December 24, 2010

اطلاعيه جديد جنبش مقاومت مردمي ايران(جندالله)پيرامون ادعاهاي دروغين رسانه هاي رژيم


به نام خدا
بدينوسيله جنبش مقاومت مردمي ايران اخبار منتشر شده در رسانه هاي رژيم مبني بر دستگيري رهبر جنبش مقاومت حاج محمد ظاهر بلوچ و همچنين ادعاي دستگيري سخنگوي جنبش مقاومت عبدالرئوف ريگي را تكذيب مي نمايد و اعلام مي دارد كه اين دو بزرگوار در صحت و سلامت و در پايگاههاي جنبش در كوههاي بلوچستان به سر مي برند و هيچ آسيبي به آنها نرسيده است و هرگز در خاك پاكستان نيستند كه آنجا دستگير شوند.
رسانه هاي رژيم جهت سرپوش نهادن بر ضعف و شكست رژيم و ايجاد تشويش و نگراني در مردم بلوچ و اهلسنت و تشخيص دادن موقعيت مبارزين به چنين دروغهائي متوسل مي شوند كه جز رسوائي براي رسانه هاي دروغپرداز رژيم سودي ديگر در بر ندارند و چهره دروغين نظام دجال صفت را بيش از پيش به نمايش مي گذارد.
گزارشها از بلوچستان حكايت از نگراني عميق مردم از پخش چنين اخبار دروغي مي باشد كه جنبش از مردم مي خواهد كه ماهيت دروغپرداز رژيم را بهتر درك كنند و فريب دروغهاي رژيم را نخورند و براي فرزندان خود در ميدان نبرد دعا كنند.
جنبش مقاومت مردمي ايران (جندالله)

Monday, December 20, 2010

اطلاعيه جديد جنبش مقاومت مردمي ايران ، اعدام جوانان بي گناه را محكوم مي كنيم


 بسم الله الرحمن الرحيم
بدينوسيله جنبش مقاومت مردمي ايران (جندالله) اعدام 11 جوان بي گناه بلوچ را كه جز قرابت و نزديكي فاميلي با برخي مبارزان جنبش هيچ جرمي مرتكب نشده بودند را به شدت محكوم نموده و اين رفتار وحشيانه و ضد بشري و غير انساني رژيم و مزدوران زابلي اش را نشانه واماندگي و بيچارگي و ذلت و زبوني و شكست دشمنان ملت مسلمان بلوچ مي داند.

جنبش مقاومت همانگونه كه هشدار داده بود به اين جنايت ننگين و وحشيانه رژيم به سختي و شدت كامل پاسخ خواهد داد و انتقام سختي از رژيم و مزدورانش خواهد گرفت و رژيم خوب بداند كه هر اعدامي با يك عمليات استشهادي پاسخ داده خواهد شد كه در هر عمليات استشهادي صدها بيگانه متجاوز هلاك خواهند شد.

جنبش مقاومت شهادت اين عزيزان را به مردم مظلوم و ستمديده بلوچ و جامعه اهلسنت ايران و محضر خانواده شهداء تسليت گفته و براي اين عزيزان درجات بلند از درگاه ايزد منان آرزو مي نمايد.
رژيم جهل و جور تاكنون ملت بلوچ را به خوبي نشناخته است كه با تهديد و اعدام و كشتار مي خواهد اين ملت را از مطالبه حق خود باز دارد كه اين خيال است و جنون و اين ملت مسلمان تاريخي از غيرت و شهامت در برابر متجاوزان و جنايتكاران داشته است و هرگز از نبرد و مبارزه خسته نخواهد شد بلكه اعدامها اين ملت را براي نبرد و جنگ پر عزم تر نموده و راه عزت و آزادي را هموار مي نمايد.

هر اعدامي با خود صدها جوان مي روياند كه براي عزت و آزادي ملت و دينشان ، خود را فدا نمايند و تاريخ چند ساله مبارزه جنبش اين امر را به خوبي ثابت نموده است اما مثل اينكه بيدادگران ولايت فقيه عقل و خرد خود را از دست داده اند.
همين اعدامها و جنايتها و كشتارها سبب شده اند كه امروز جوانان اين خطه بر خود بمب ببندند تا دشمنان خود را نابود كنند و اگر رژيم ذره اي عقل و خرد مي داشت از گذشته درس مي گرفت اما هنگاميكه الله تعالي قصد نابود كردن حكومت و يا قومي را داشته باشد عقل آنها را مي گيرد كه مانند حكومت ايران و قوم زابلي به جنايت و وحشي گري روي بياورند و نزديك است روزي كه بايد اين سرزمين را با ذلت و خواري ترك كنند.

جنبش مقاومت مردمي ايران (جندالله)

Sunday, December 19, 2010

اطلاعيه جنبش ، هشدار به رژيم در باره اعدام جوانان بلوچ

بسم الله الرحمن الرحيم


بدينوسيله جنبش مقاومت مردمي ايران به اطلاع عموم مردم بلوچستان و ايران مي رساند كه رژيم جنايت پيشه ولايت جهل و جور و فساد كه پرونده جنايت و قتل و كشتارش مملو است قصد دارد عده اي جوان بي گناه بلوچ را براي ارضاي زابليهاي جنايتكار اعدام نمايند و رئيس بيدادگستري رژيم در اين زمينه مقدمه چيني نموده و از اجراي قريب الوقوع حكم اعدام تعدادي جوان بي گناه خبر داد.

جنبش مقاومت به رژيم هشدار مي دهد كه در صورت اعدام حتي يك فرد بايد منتظر يك استشهادي باشد و رژيم فكر نكند كه با اعدام مي تواند ترس ايجاد نموده و جوانان را از مبارزه دور نمايد كلا و هرگز بلكه هر اعدام صدها جوان ديگر را به سوي ميدان نبرد سوق مي دهد و جواناناني كه خود بر جسم خود بمب مي بندند پرواي اعدام را هم ندارد.
همچنين جنبش مقاومت به زابليها هشدار مي دهد كه به نفع آنهاست كه  رژيم را براي جنايت تحريك نكنند و از عاقبت همشهريهايشان كه تكه پاره شدند عبرت بگيرند و بدانند كه مسئول هر اعدام و كشتاري در بلوچستان زابليها هستند و مردم بلوچ زابليها را مقصر اصلي مي دانند و اگر يك نفر اعدام شود در برابر صدها زابلي تكه پاره خواهند شد لذا بهتر است كه زابليها به هوش آيند و دست از جنايت بردارند.
جنبش مقاومت بارها به رژيم هشدار داده است اما رژيم با بي عقلي به جنايت و كشتار ادامه داده است تا وضعيت را در بلوچستان به اينجا رسانده است و باز هم رژيم فرصت دارد كه دست از كشتار و جنايت بكشد و زمنيه را براي تفاهم فراهم نمايد تا از كشتار جلوگيري شود و در غير اين صورت اين جنگ خاتمه نمي يابد و تا نابودي بيگانگان اشغالگر ادامه خواهد يافت.
جنبش مقاومت مردمي ايران (جندالله)


Saturday, December 18, 2010

اطلاعيه جديد جنبش مقاومت مردمي ايران (جندالله)

بسم الله الرحمن الرحيم
بدينوسيله جنبش مقاومت ايران اعلام مي دارد كه اين جنبش اگر چه با بسياري از علماي اهلسنت در مورد نوع برخورد با رژيم اختلاف دارد و معتقد به استفاده از قوه قهريه در برابر تجاوزات رژيم است اما به تمامي علماي اهلسنت احترام مي گذارد و آنها را رهبران ديني و مذهبي مردم مي داند.
يكي از اسباب و علل قيام جنبش مقاومت جندالله جنايت رژيم در حق علماي اهلسنت و ترور و تيرباران و كشتار و به شهادت رساندن علماي اهلسنت بوده است و خون علمائي همچون مولوي عبدالملك و مولوي عبدالستار و مولوي عبدالناصر و شيخ احمد ميرين و شيخ ضيائي و مولوي نعمت الله و مولوي عبدالحكيم و شيخ علي و علامه مولانا محمد عمر سربازي و ديگر انديشمندان و علماي اهلسنت يكي از پر تاثير ترين علل قيام جوانان جنبش مقاومت جندالله بوده است و تاكنون جنبش مقاومت علماي اهلسنت را بزرگان و رهبران ديني خود مي داند و جنبش مقاومت جندالله تاكنون چندين شهيد از علماي اهلسنت داشته است و شخصيتهائي همچون مولاعبدالقدوس ملازهي و مولانا محمد يوسف سهرابي و مولوي صلاح الدين و حافظ خليل و حافظ عبدالخالق ملازهي (استشهادي زاهدان) از علماي اهلسنت هستند كه در راستاي اهداف جنبش به شهادت رسيدند و مايه افتخار براي ملت مسلمان بلوچ و جامعه اهلسنت و علماي اهلسنت هستند.
رژيم قصد دارد با پر رنگ جلوه دادن اختلاف لفظي و نظري از اين موضوع سوء استفاده نمايد و برخي از رسانه هاي رژيم و افراطيون زابلي در اين زمينه فعاليت مي كنند و قصد سوء استفاده دارند كه جنبش اعلام مي دارد هر گونه تعرض به علماي اهلسنت با شديدترين واكنش جنبش مقاومت جندالله مواجه خواهد شد و رژيم و مزدوران زابلي اش خوب بدانند كه با يك اقدام نابخردانه وضعيت بلوچستان از آنچه هست بحراني تر خواهد شد و آنگاه كسي به داد زابليها نخواهد رسيد.
و وزارت اطلاعات و زابلي ها خوب بدانند كه گذشت آن زمان كه دكتر عبدالعزيز كاظمي را خارج از شهر تكه پاره كردند و كسي نبود پاسخ زابليها را بدهد و گذشت زمانيكه طلبه مظلوم شمس الدين كياني توسط زابليها زنده زنده در آتش سوزانده شد و گذشت زمانيكه علماي اهلسنت را با بهانه تصادف ترور مي كردند و الان علماي اهلسنت كه نور چشم همه ما هستند به جاي خود كه تعرض به يك جوان عادي و اعدام يك جوان بلوچ و سني با عمليات استشهادي پاسخ داده خواهد شد و وزارت خوب به ياد دارد كه رهبر جنبش حاج محمد ظاهر بلوچ در تماس تلفني اين هشدار را داده بود اما وزارت فكر كرد كه ديگر تمام شده است اما الان فهميده است كه تازه آغاز شده است و تنها شخصيت نرمي كه در جنبش بود شهيد عبدالمالك بود كه اعدام شد و ديگر به هيچ صورت به هيچ بيگانه اي رحم نخواهد شد و هر تعرضي به علماي اهلسنت و افراد بي طرف با شديدترين عمليات پاسخ داده خواهد شد.

جنبش مقاومت مردمي ايران(جندالله)

پيام رهبر جنبش مقاومت حاج محمد ظاهر بلوچ به مناسبت عمليات استشهادي چابهار

بسم رب الشهداء و المجاهدين
با درود و سلاح بر روان شهداي عظيم راه عزت و آزادي و سرفرازي ملت بلوچ و جامعه اهلسنت ايران و با سلامهاي ويژه بر روح پر فتوح رهبر شهيد انقلاب سرورم و سردارم حاجي عبدالمالك بلوچ (رحمه الله) كه به ما و ملت ما درس عزت و عظمت و شهامت و شهادت و شجاعت و غيرت داد و انقلابي را بنيان نهاد كه تا ابد بر تارك تاريخ بلوچستان و ايران خواهد ماند.
درود مي فرستم بر دو فرزند دلير و شجاع : شهيد عزيز ؛ سيف الرحمان چابهاري و شهيد عزيز حسان خاشي كه به نداي حق لبيك گفته و براي آزاد سازي مردمانشان از يوغ ستمگران و متجاوزان حسين گونه به پيشواز مرگ رفتند تا از مرگ ملتي رو به زوال جلوگيري نمايند و با فدا كردن جان خود عزت و عظمت ، جرات و شهامت ، ايمان و غيرت و دليري و شجاعت مردمان سرزمين مظلوم بلوچستان را به نمايش گذاشتند و مانند حسين به همگان درس دلاورمردي و ايستادگي و مقاومت در برابر دژخيمان و سفاكان زمان دادند.
آن دو شهيد با استقبال جراتمندانه از مرگ ضمن درس مردانگي و شجاعت و سلحشوري و غيرت راه عزت و آزادي را برا مردمان مظلوم و ستمديده خود هموار نمودند تا نسلهاي بعدي خود را از تروريسم و فاشيسم و آپارتايد حاكم رهائي بخشند و عدالت و برابري ، مساوات و عزت را براي مردمان خود به ارمغان آورند.
آن دو شهيد بزرگوار كه يكي 18 سال و ديگري 22 سال عمر داشت با اهداي جان خود به پروردگار و در راه اعتلا و سربلندي ملت خود با فريادي دل انگيز به حاكمان فاشيست و تروريست گفتند كه مي توان كساني را كه سرزمين مردمان را اشغال كرده اند و پرواي جان و مال و عزت مردم را ندارند را همانند خودشان پاسخ داد و شرشان را از سر مردم مظلوم و ستمديده كوتاه نمود و اين دو شهيد با شهادت خود اشك بر گونه كساني آفريدند كه هميشه اشك بر گونه مظلومان آفريده بودند و يا خوشحال و مست از اعدام و ترور و كشتار و غارت و چپاول و استثمار و استعمار و اهانت و تحقير مظلومان ستمديده ديار بلوچستان بودند و اين شهيدان با اهداي خون خود مرهمي بر دلهاي مليونها انسان نهادند كه فرزندانشان در كشتارگاههاي رژيم جهل و جور تكه پاره و اعدام شدند ، مرهمي بر دلهاي مظلوماني نهادند كه در همين چابهار خانه هايشان بر سرشان تخريب و ويران شد، مرهي بر دلهائي نهادند كه مساجدشان توسط متجاوزان اشغالگر با خاك يكسان شد ، مرهم بر دلهائي نهادند كه در قطب تجاري آسيا در كپرها زندگي مي كنند و ثروتشان توسط متجاوزان و بيگانگان به يغما مي رود.

دو شهيد با فدا كردن خود به ستمگران و متجاوزان جنايتكاري كه به هيچ اصل بشري و انساني متعهد نيستند اعلام كردند كه با اعدام و كشتار و جنايت و قتل و شكنجه نمي توان جلوي حركت مردمي جندالله را گرفت زيرا اين حركت و جنبش ريشه در دل مردم دوانده است و به اين سادگي و آساني نمي توان اين حركت ريشه دار كه دلهاي تمامي مردم اهلسنت و بلوچ را درنورديده است و به داخل خانه يكايك ملت راه يافته است تا جائيكه زنان و كودكان دعايشان فقط براي مبارزان است ؛ را از بين برد و از صفحه محو نمود.
من اين عمليات افتخار آفرين را به مردم مظلوم بلوچ و جامعه ستمديده اهلسنت و محضر خانواده شهداي راه عزت و آزادي تبريك گفته و اعلام مي كنم كه صدها فرزند ديگر اين ديار آماده جان فدائي در راه حق و حقيقت هستند و اين نبرد تا رسيدن مردم به عزت و آزاد ادامه خواهد يافت.
من در اين پيام مي خواهم اندكي با كساني كه اين عمليات شهادت طلبانه مظلومان و ستمديدگان را محكوم كردند سخن گويم و به آنها بگويم كه چابهار شهر اهلسنت و مردم بلوچ بوده است و در اين شهر به جز تعداد اندكي غير بومي هيچ غير بومي نبوده است چنانچه سايت پورتال استان جمعيت اين شهر را 220000 نوشته است كه مطلقا آن را مردم بلوچ و اهلسنت تشكيل مي دهند اما طي چند سال اخير موج هجوم نيروهاي نظامي و سپاهي با عنوان تاجر و بازرگان به اين شهر آغاز شده است و هر روز بر اين روند افزوده مي شود تا جائيكه امروز بندر چابهار تبديل به يك شهري تجاري براي سپاه پاسداران شده است و اينجا اصلا غير از نيروهاي نظامي و سپاهي شيعي ديگر وجود ندارد مگر تعداد اندكي كه انگشت شمارند و سپاهيان اين شهر را مركزي برا تجارت و بهره برداري خود قرار داده و تمامي ثروتهاي آن را با سرعت به تاراج مي برند و اهميت اين شهر بر كسي پوشيده نيست و به همين جهت است كه سپاه مانند اختاپوسي بر جان اين شهر و مردمان اين شهر افتاده است و در حال استثمار اين شهر اقتصادي بلوچستان مي باشد.
آري چابهار مركز اقتصادي بلوچستان است كه مي تواند قطب اقتصادي آسيا باشد ، اين بندربه دلیل موقعیت راهبردی، که نزدیک‌ترین راه دسترسی كشورهاي محصور در خشكي مانند افغانستان و تركمنستان و ازبكستان و تاجيكستان و قرقيزستان و.. به آبهاي آزاد مي باشد كه اين وضعيت اهميت و ارزش اين شهر را چند برابر كرده است و از سوئي بندر چابهار از مهمترین چهارراه‌های کریدور شمال-جنوب بازرگانی جهانی است و به گفته مقامات نظامي و سياسي حاكم بر چابهار اين شهر مي تواند قطب اقتصادي جهان شود اما از اين همه مزيت اين شهر هيچ چيز نصيب صاحبان اين سرزمين نشده است و مالكان اين شهر رو به زوال و در حال تبديل شدن به اقليت هستند زيرا كه چابهاري كه 99 و نيم درصد جمعيت اين شهر بلوچ سني بودند كه امروز طبق آمار هاي غير رسمي غير بوميان نظامي و سپاهي تبديل به 30 درصد جمعيت اين شهر شده اند و در صورت تداوم اين روند بايد شاهد زوال كلي مردمان اين شهر باشيم.
اين جمعيت عظيمي كه در مراسم عزاداري تاسوعا شركت كرده است از كجا آمده است و چگونه اين جمعيت هر ساله رو به رشد است ، اين فقط و فقط سياست تغيير بافت جمعيتي منطقه و تسلط بر منابع اقتصادي منطقه توسط سپاه پاسداران مي باشد و هدف حمله همه متجاوزان و بيگانگاني هستند كه جزئي از سياست تغيير بافت جمعيتي هستند و جنبش بارها هشدار داده است كه بلوچستان را ترك كنند خصوصا اعدام رهبر شهيد پايان هر گونه مصالحت و گفتگو با متجاوزان و اشغالگران و پايان سكونت غير بوميان در بلوچستان بود و همان زمان جنبش اين هشدار را داد و به صورت اطلاعيه در بين مردم شهرهاي مختلف بلوچستان پخش نمود.
كساني كه در خارج از بلوچستان و يا خارج از ايران نشسته اند بايد نگاهي به وضعيت فلاكت بار مردم مظلوم و ستمديده بلوچستان بياندازند و تجاهلانه محكوم نكنند ، چگونه است كه محكوم كنندگان تخريب خانه هاي مردم فقير و مستمند چابهار توسط رژيم را محكوم نكردند و چگونه است كه شهرك سازي رژيم براي سپاهيان و پاسداران حتي در روستاهاي اطراف مانند دشتياري و نگور مورد بحث قرار نمي گيرد و اهداي زمين هاي كشاورزي و زارعت دشتياري و زر آباد به مافياي سپاه و غصب زمينهاي مردم محكوم نمي شود و اگر فرزندي از اين ديار پس از تحقير و ظلم و ستم و اخراج از خانه و كاشانه بر خود بمب مي بندد تا مظلوميت خود را به گوش جهانيان برساند محكوم مي شود ، واقعا جاي تاسف است كه برخي چنان ساده قضاوت مي كنند.
بلوچستان در غم است و اندوه كه هزاران فرزند خود را توسط متجاوزان و اشغالگران از دست داده است و بلوچستان با وضعيتي وحشتناك و شرايطي دهشت انگير مواجه است و مردم اين ديار از سرزمين خود در حال بي خانمان شدن هستند و مانند فلسطينيان چاره اي جز نابود كردن همه متجاوزان و اشغالگران ندارند و براي ما چاره اي جز توسل به چنين عملياتهائي نمانده است اگر چه خودمان هم نمي توانيم شهادت عزيزان را تحمل كنيم اما چاره اي جز اين نداريم و اگر اندك موقعيتي براي راهكاري جز اين موجود مي بود دست به اين اقدامات نمي زديم زيرا كه خواهان راحت و آرامش و آزادي براي همگان هستيم اما هنگاميكه مانند گوسفند و وسط خيابانها توسط غير بوميان مسلح كشته مي شويم راهي جز توسل به مبارزه مسلحانه و عمليات استشهادي نداريم.

من مسئول مستقيم همه اين خونريزيها را وزارت اطلاعات و گروه افراطي حاكم بر بلوچستان مي دانم ، گروهي كه حتي حاضر نيست شهر چابهار با اكثريت بلوچ سني توسط خود بلوچها اداره شود و بايد يك غير بلوچ با نام سيد علي باطني ويا شخصي ديگر فرماندار اين شهر باشد تا دل اين گروه افراطي شاد شود.
وزارت اطلاعات مسئول مستقيم كشتار در بلوچستان است و الان سپاه پاسداران قسمت برخورد نظامي را بر عهده گرفته است و من شخصا به وزارت اطلاعات هشدار دادم و در تماس با مسئولان وزارت اطلاعات در تهران گفتم اگر دست به اعدام رهبر مقاومت بزنند وضعيت بلوچستان از دست همه خارج خواهد شد و صدها جوان با من عهد و پيمان مرگ بسته اند كه اگر رهبر مقاومت اعدام شد يك غير بومي در بلوچستان نخواهند گذاشت اما وزارت اطلاعات به اين هشدار توجه ننمود و امروز مسئوليت همه اين عملياتها بر وزارت اطلاعات است كه در اقدامي جنايتكارانه رهبر جنبش را به شهادت رساند و راه گفتگو را مسدود نمود و تنها راه پيش روي غير بوميان خروج از بلوچستان و تحويل دادن بلوچستان به ملت بلوچ مي باشد.
در اين اطلاعيه من از همه جوانان بلوچ مي خواهم كه مسلح شده و آماده نبردي خونين باشند زيرا روز نبرد و مقابله رو در رو با متجاوزان نزديك است و بايد همه جوانان مسلح شده و خود را براي جنگي تمام عيار آماده كنند و همچنين از علما و بزرگان طوايف مي خواهم كه گول وزارت اطلاعات و سپاه را نخورند و طوري نشود كه بين اين دو گروه اختلاف ايجاد شود و سپاه به اهداف خود نائل گردد و بايد بزرگان طوايف جوانان طايفه را مسلح كنند و آنها را براي نبرد و جنگي بزرگ آماده كنند زيرا هر آن ممكن است اين جنگ آغاز گردد و از سوئي باند تبهكار و جنايت پيشه حاكم بر بلوچستان تمام غير بوميان را مسلح نموده است و امكان دارد جنايتكاران با پشتيباني سپاه پاسداران جنگ را آغاز كنند اما ما به هر صورت به دليل دارا بودن مناطق كوهستاني و مرز با دو بلوچستان دست غالب را داريم و به اميد الله پيروز خواهيم شد.
يا زندگي با عزت
يا مرگ با شرف
حاج محمد ظاهر بلوچ
( رهبرجنبش مقاومت مردمي ايران) جندالله

اطلاعيه جديد جنبش پيرامون تيراندازي متجاوزان بعد از عمليات به سوي مردم بلوچ


به نام خدا
بدينوسيله جنبش مقاومت مردمي ايران اعلام مي دارد كه ماموران متجاوز و جنايتكار ولايت جهل و جور پس از عمليات استشهادي چابهار به سوي مردم بلوچ كه در حاشيه مراسم اشغالگران حضور داشتند آتش گشودند كه تعدادي از مردم عادي بلوچ در اين تيراندازي به شهادت رسيدند.
جنبش مقاومت اين عمل جنايتكارانه و وحشيانه سربازان رژيم را به شدت محكوم نموده و اعلام مي دارد كه به اين جنايت و ديگر جنايات رژيم با شدت پاسخ خواهد داد.
پاسداران حاضر در صحنه عمليات كه از پيروزي مبارزان خشمگين شده بودند خشم خود را مانند درندگان بر سر مردم عادي بلوچ خالي كردند و اين جنايتكاران فكر مي كنند كه مردم بلوچ اين جنايت را فراموش مي كنند در صورتيكه چنين نيست و هر اقدام جنايتكارانه متجاوزان براي هميشه در حافظه مردم ثبت خواهد شد و به هر جنايتي پاسخ داده خواهد شد.
جنبش مقاومت از رژيم مي خواهد كه از جنايت دست بردارد و سرزمين بلوچستان را به صاحبانش بازگرداند تا امنيت و آسايش براي همگان فراهم شود و در صورتيكه جوانان و مردم و علماي بلوچستان امنيت نداشته باشند و هدف حمله زابليها و جنايتكار فاشيست قرار گيرد قطعا حملات استشهادي همه ادامه خواهد داشت.
لذا راه عقلاني در پيش روي رژيم ايجاد زمينه امنيت و رشد و پيشرفت براي مردم بلوچ و آن هم بدست خود مردم بلوچ مي باشد و آنگاه خون ريزي و كشتار پايان خواهد يافت در غير اين صورت و در صورت تداوم اعدامها متجاوزان مقيم در منطقه بايد كوچ كنند و بلوچستان هرگز براي آنها امن نخواهد شد.
جنبش در اين اطلاعيه از كشورهائي كه در چابهار سرمايه گذاري كرده اند مي خواهد كه به قراردادهاي خود با رژيم پايان دهند و اگر به قراردادهاي تجاري با رژيمي كه ثروتهاي بلوچستان را به تاراج برده است و مي برد ادامه دهند هدف قرار خواهند گرفت و از بين برده خواهند شد زيرا مالكان اصلي ثروتهاي چابهار ملت بلوچ هستند كه به طور كلي استثمار شده اند و رژيم تهران غاصبي بيش نيست و قرارداهايش براي ملت بلوچ ارزشي ندارد.
جنبش مقاومت مردمي ايران (جندالله)


به نام خدا

بدينوسيله جنبش مقاومت مردمي ايران ادعاي وزارت اطلاعات مبني بر دستگيري يكي از اعضاي جنبش را هنگام خروج از مرز به شدت تكذيب مي كند و اعلام مي دارد كه هيچ فردي وابسته به عمليات انتقام 2 دستگير نشده است و وزارت اطلاعات كه در ايجاد امنيت براي مزدورانش ناكام شده است و با عمليات امروز رسواي خلايق شده است به دروغ روي آورده است تا شكست امنيتي و اطلاعات خود را مخفي نگه دارد.

و از سوئي وزارت اطلاعات قصد دارد افراد بي گناهي را دستگير كرده و پس از شكنجه وادار به اعتراف به جرم هاي ناكردني كند و پس از آن عده اي جوان بي گناه را اعدام كند كه همينجا به وزارت اطلاعات هشدار مي دهيم كه هر اعدامي با شديدترين عمليات استشهادي پاسخ داده خواهد شد و مسئوليتهاي خونريزي هاي جاري بر عهده وزارت اطلاعات است زيرا جنبش در زمان دستگيري رهبر جنبش امير بزرگ عبدالمالك ره اعلام كرد كه اعدام وي وضعيت را در بلوچستان بحراني خواهد كرد و عرصه براي بيگانگان تنگ خواهد شد اما وزارت اطلاعات با حماقت تمام اقدام به اعدام نمود و اين عملياتها هم پاسخ به اين اعدام و ديگر اعدامهاست كه وزارت اطلاعات مخفيانه در زندانهاي به اجرا در آورده است و فقط در يك هفته 40 جوان بلوچ بدون هيچ جرمي در زندانهاي رژيم حكم اعدام دريافت كردند و باز جنبش هشدار داد اما وزارت اطلاعات توجه ننمود و امروز باز هشدار مي دهيم كه دست از جنايت و اعدام برداشته و سرزمين بلوچستان را مالكان اصلي برگردانند تا امنيت و آرامش حاكم شود در غير اين صورت و در صورت تكرار جنايت و اعدام عملياتهاي دفاعي استشهادي ادامه خواهد يافت.

جنبش مقاومت مردمي ايران (جندالله)

اطلاعيه جديد جنبش مقاومت مردمي ايران(جندالله)

بسم الله الرحمن الرحيم


و من المومنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضي نحبه و منهم من ينتظر


بدينوسيله جنبش مقاومت مردمي ايران (جندالله) به اطلاع عموم مردم بلوچستان و ايران مي رساند كه امروز دو فرزند سلحشور و غيور بلوچستان در دو عمليات استشهادي در شهر چابهار و در برابر فرمانداري شهر دهها تن از مزدوران و پاسداران رژيم جهل و جور و سفاهت را به جهنم واصل نمودند و عمليات انتقام 2 را با موفقيت به اجرا در آوردند.


اين دو فرزند مومن و غيور بلوچستان با نامهاي سيف الرحمان چابهاري و حسان خاشي با فدا كردن جان خود توانستند قدرت و جبروت و غرور متجاوزان جنايتكار ولايت سفيه را بشكنند و پرچم حق را در اين نقطه بلوچستان بلند كنند.


اين عمليات در حقيقت انتقام اعدام رهبر جنبش امير عبدالمالك و ديگر شهداي جندالله مي باشند كه وحشيانه و بدون هيچگونه دادگاه عادلانه اي به دار زده شدند چنانچه طي چند ماه اخير بيش از 160 تن از جوانان بي گناه بلوچ و اهلسنت اعدام شدند و جنبش مقاومت قبلا اعلام كرده بود كه در برابر اعدامهاي بي رويه رژيم جنايت پيشه متجاوزان و بيگانگان اشغالگر ساكن در بلوچستان را هدف قرار خواهد داد.


اين عمليات هشداري است براي رژيم ايران كه به دخالتهاي خود در امور ديني و مذهبي اهلسنت پايان دهد و دست از اعدام و جنايت بردارد و اسراي زنداني را آزاد كند در غير اين صورت عملياتهاي استشهادي با شدت بيشتري ادامه خواهد يافت و تمامي بيگانگان ساكن در بلوچستان هدف قرار خواهند گرفت.


هدف از اين عملياتها اخراج متجاوزان از بلوچستان و رسيدن مردم مسلمان بلوچ به حقوق حقه خود در سايه حكومت منطقه اي مي باشد و بايد متجاوزان و جنايتكاران مزدور ولايت سفيه بلوچستان را ترك كنند و اختيار بلوچستان را به مردم بلوچ واگذار نمايند ورنه فرزندان اين مرز و بوم اجازه راحت زيستن به بيگانگان نخواهند داد.


اين عمليات در شهر چابهار و مركز اقتصادي بلوچستان انجام گرفت كه مي تواند قطب اقتصادي آسيا شود اما اين منطقه اقتصادي به استثمار كامل بيگانگان در آمده است به اندازه اي كه مردم اصلي اين سرزمين از كوچكترين اختياري در شهر چابهار برخوردار نيستند و تمامي اختيارات در دست بيگانگان است و در حالي كه در اين شهر هيچ شيعه و فارسي وجود نداشته است امروز و پس از سي سال از انقلاب ننگين خميني اين شهر تبديل به يك شهر شيعه نشين شده است و رژيم همانند اسرائيل در حال شهرك سازي و فراهم آوردن امكانات رفاهي براي شيعيان در اين شهر مي باشد و اين روند رو به رشد است و اين عمليات هشداري است براي بيگانگان كه هرچه زودتر اين شهر را تخليه نمايند.


جنبش مقاومت جندالله خواهان با عزت زيستن مردم بلوچستان مي باشد و از رژيم مي خواهد كه به اين خواسته مشروع جنبش جامه عمل بپوشاند و به جنگ و خونريزي پايان دهد زيرا كه آغازگر اين جنگ خونين رژيم بوده است و الان هم مي تواند با عملي نمودن خواسته هاي مشروع جنبش به اين جنگ پايان دهد در غير اين صورت اين جنگ پايان نمي يابد.


جنبش مقاومت براي دفاع از مردم بلوچستان بپاخواسته است و دفاع را حق مشروع خود مي داند و اين جنبش نيست كه به ايرانيان حمله نموده است بلكه اين رژيم ولايت جهل است كه جنگ و خونريزي را آغاز نموده است و فرزندان معصوم و بي گناه بلوچ را تيرباران و اعدام نموده است و مردم را از حقوقشان محروم نموده است و الان راهش اين است كه رژيم به تجاوز و تعدي پايان دهد تا جنگ پايان يابد.جنبش مقاومت مردمي ايران (جندالله)